Fremtiden for vore mobilabonnementer

0 Comments
mobilabonnement

Her for leden studerede jeg en undersøgelse omkring – “Fremtiden for vore mobilabonnementer, digitale liv og velvære.”

Undersøgelsen byggede på interviews af teknologiske eksperter og lærde – og spørgsmålet gik på – fordele og ulemper ved vores digitale liv – vort liv med nye danske mobilabonnementer, data og brug af internettet.

Hvordan vil ændringer i det digitale liv i løbet af de næste år påvirke dit og mit liv den overordnede trivsel fysisk og mentalt?

1.150 eksperter i en ikke-videnskabelig udsmykning. Omkring 47% af disse respondenter forudser, at individernes trivsel vil blive mere hjulpet end skadet af det digitale liv i det næste årti, mens 32% siger, at folks velbefindende vil blive mere skadet end hjulpet. De resterende 21% forudsiger, at der ikke vil være meget forandring i folks velbefindende i forhold til nu.

Konklusion af de positive og negative temaer om virkningen af ​​digitalt liv har jeg listet nedenfor:

De positive sider af den mobile udviklingen:

 • Vi vil på en fortræffelig måde være connected 24/7
 • Vi vil blive bedre til at opfinde, genopfinde og nytænke
 • Vi vil være tæt på livreddende råd og assistance
 • Vi vil bliver gode til at udføre de daglige transaktioner med stor lethed

De negative sider af den mobil udvikling:

 • Vi føler, at vi bliver mere stressede, føler overbelastning og har svært ved hele tiden at være på vor mobil og være til rådig for andre mennesker.
 • Fra tillid til spændinger i vore relationer
 • Personlige problemstillinger – alting begynder at blive lige vigtigt
 • Fokuséring på fejl og mangler hos os selv.

Rapporten uddyber disse temaer og er organiseret i tre sektioner: 1) anekdoter og kommentarer om positive liv i digitalt liv; 2) anekdoter og kommentarer om potentielt skadelige aspekter af dette liv; og 3) svar, hvor folks udsagn eller anekdoter var ret jævnt fordelt med både fordele og ulemper ved det digitale liv.

Positive personlige konsekvenser ved vort fremtidige digitale liv

Selv om der er bekymringer, pegede mange eksperter på den positive virkning af et digitalt liv på mange områder, herunder:

 • Familie berigelse og forbedring
 • Sundheds- og wellnesshjælp
 • Fællesskabs livslinje
 • Internethandel
 • Uddannelsesværktøj
 • Rejseselskab
 • Digital teknologi (Mobiltelefoni, bredbånd) har en positiv indvirkning på aspekter af livet – familie, arbejde og leg.

Et af områderne er som et sundheds- og wellnesshjælp, fordi patienter og deres plejere nemt kan dele information og støtte hinanden. På hospitaler og plejehjem udtaler ledende specialister omkring –  “Digital teknologi har været en gave for plejepersoner, som giver folk mulighed for at koordinere deres indsats for at hjælpe under kræftbehandling, når en nyfødt ankommer, eller under en sundhedskrise. Apps og hjemmesider kan ikke erstatte de lokalsamfund, der altid har tilsluttet og støttet os, men de kan hjælpe forskellige og spredte grupper til koordinering på enestående måde. ”

Et andet positivt område er “samfundets livsnerve”  – livsnerven er her – dit mobilabonnement, data og dit brug af internet – til andre mennesker, der tilbyder forbindelse.

Både du og jeg kan vel tilslutte det udsagn, som en ledende chef udtalte forleden:  “Jeg snakker med mennesker over hele verden dagligt på Twitter – ser, lærer fra, støtter og spredes, hvad der er meningsfuldt for dem i deres arbejde og liv.

Det er en enorm kilde til inspiration for mig. Sammen vokser vi intelligens, forbinder hinandens arbejde og støtter positiv samfundsmæssig forandring blot ved at gøre vores arbejde, følge hinanden og dele, hvad der er mere betydningsfuldt. ”

De negative personlige konsekvenser ved vort fremtidige digitale liv

Mens undersøgelsen viste, at de negative sider ikke var så mange som positive, peger de historier, som respondenterne deler af, på, hvordan internettet har udfordret personligt velvære og relationer.

 • Alene sammen – ses ikke fysisk, vi kan skype se hinanden, men ikke røre ved hinanden og gi en knus
 • Distraktioner og afhængighed – vi bliver hele tiden afbrudt ved at mobilen ringer..
 • Familie og samfundsmæssige udfordringer
 • Giftige sociale medier – vi bliver glade, vi bliver mobbede og sårede 24/7
 • Aldrig afslutter arbejdet med nye krav og forventninger
 • Ændring af normer om hurtig respons og engagement
 • Opmærksomhed økonomi og overvågningssamfund
 • Søvnproblemer og bekymringer

Fremtidige forudsigelser

Vi skal begynde at skabe og aftale principper for hvordan vi vil agere i denne nye verden – en ledende passion fra denne undersøgelse udtalte således – “Hvis vores nuværende vaner fortsætter uændret, er det nemmest at kortlægge pessimistiske og katastrofale scenarier. Folk vil være omgivet af mere vildledende eller falsk information, ikke mindre.

Vi får se flere YouTube og Twitch-stjerner, der tester tærsklerne for, hvad deres publikum er villige til at se, hvilket betyder stadig mere sødt, brændende indhold, forstyrrende billeder og farlige adfærd.

Regeringsembedsmænd og politiske ledere på alle niveauer vil føje til vitriol online og sende hurtige hits, der ikke fremmer demokratiet på nogen meningsfuld måde. Til sidst vil lovgivere, der håber at beskytte vores velbefindende, indføre love og standarder, der adskiller sig fra land til land, og effektivt skaber et splinteret internet.

Regionale internets vil sandsynligvis forårsage mere skade end godt, da de store teknologiselskaber vil finde det umuligt at overholde enhver lovlig permutation, mens vores eksisterende filterbobler udvides til at passe vores geografiske grænser.

Vores velvære er direkte bundet til vores sikkerheds- og sikkerhedsfølelse, som ville blive opbygget i disse scenarier.

Men den gode nyhed er, at disse scenarier ikke er sket endnu. Vi kan beslutte, at vi ønsker et andet udfald, men det kræver at foretage alvorlige ændringer i, hvordan vi bruger og styrer informationer i dag. … Vi kan vælge at forbedre kvaliteten af ​​vores digitale oplevelser ved at tvinge os til at være mere kritiske over for de oplysninger, vi bruger. … Verden vi ser kun gennem linsen i et enkelt indlæg, afslører aldrig alle omstændigheder, sammenhæng og detaljer.

Skoler skal lære digital street smarts … fra en tidlig alder bør børn lære om robotter og automatisk genereret indhold. De bør have provokerende etiske samtaler – med deres jævnaldrende, ikke kun deres forældre – om onlineindhold og om teknologi generelt. Indholdsforhandlere skal stoppe med at hævde, at de kun er platforme. … Da vi går ind i Artificial Intelligence-æraet, må vi undersøge og gøre gennemsigtige, hvordan platforme træffer beslutninger på vores vegne. ”

Tilsidst blev dem der var med i undersøgelsen om hvilke interventioner der var behov for i løbet af det næste årti for at lette problemerne.

Her er de 5 vigtigste temaer

 1. Reimaginesystemer: Samfund kan revidere både teknologiske arrangementer og strukturen hos menneskelige institutioner – herunder deres sammensætning, design, mål og processer
 2. Reinvent tech: Ting kan ændres ved at omkonfigurere hardware og software til forbedring af deres menneskemæssige præstation og ved at udnytte værktøjer som kunstig intelligens (AI), virtual reality (VR), forstørret virkelighed (AR) og blandet virkelighed (MR)
 3. Regulere: Regeringer og / eller industrier bør skabe reformer ved aftale om standarder, retningslinjer, adfærdskodekser og lovgivnings og regler
 4. Redesign mediekendskab: Formelt uddanne folk i alle aldre om det digitale livs indvirkning på trivsel og måden teknologisystemerne fungerer på, samt fremme passende, sunde anvendelser
 5. Genkalibrere forventningerne: Menneskelig teknologi-samvolution kommer til en pris; digitalt liv i 2000’erne er ikke anderledes. Folk skal gradvis udvikle sig og tilpasse sig disse ændringer